Sponsoring Voorwaarden

U kunt ons altijd benaderen over de sponsoring van uw project. Om te kunnen beoordelen of uw project in aanmerking komt, vragen wij u ons een uitgewerkt sponsorvoorstel te sturen.

In dit voorstel zijn antwoorden op de volgende vragen van belang:

Waarom juist X-site als geschikte project sponsor?
Wat verwacht u, in detail, van X-site als sponsor?
Wat kunt u ons bieden als tegenprestatie?
Omschrijf nauwkeurig uw te bereiken doelgroepen?
Hoeveel bezoekers verwacht u te bereiken?
Wat is het bereik van uw activiteit/project?
(Lokaal, regionaal, nationaal of internationaal)
Wat is de duur van de activiteit?
(Is het eenmalig of terugkerend)

Stuur uw verslag bij voorkeur per e-mail naar info@x-site.nl.
Wij gaan er van uit dat een sponsorovereenkomst voor beide partijen voordeel moet opleveren. Projecten die een zeer specifieke doelgroep hebben (bijvoorbeeld 'clans' voor online games) zullen daarom niet snel in aanmerking komen voor sponsoring.

Sponsor Deals

Sponsor Deals bestaan alleen uit het leveren van webhosting en/of domeinnaam.
Voor 2019 zijn er geen Deals beschikbaar.